logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
Facebook

MỞ KHÓA FAQ FACEBOOK 2016

Điều kiện bạn phải cần 1 Chứng minh nhân dân chuẩn  (Tự chụp hay làm PTS đều được - miễn là trùng với thông tin tài khoản Facebook)  ... Bước 1 :  Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sa…

avatar
Giaodien.blog

Nhà thiết kế Web


  • 16/04/2016
  • Views
Điều kiện bạn phải cần 1 Chứng minh nhân dân chuẩn (Tự chụp hay làm PTS đều được - miễn là trùng với thông tin tài khoản Facebook) ...

Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sang UK (Vương quốc Anh)
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa

>> Link 1 - https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Dòng Additional info : thì thêm cái này
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

>> Link 2 - https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

>> Link 3 - https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau

Hello Facebook Team : This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: Email của bạn
Full name: Tên tài khoản của bạn
Birthday: Ngày sinh của bạn
My ID in passport: Dùng ID passport nếu có, hoặc dùng ID Chứng minh nhân dân
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Đính kèm thêm hình ảnh CMND hoặc passport nữa nhé !
Nếu không có PM làm cmnd thì liên hệ mình nhé.

Related post


avatar

Giaodien.blog

Nhà thiết kế Web
View Articles

Tôi là admin trang Giaodien.blog là một người có đam mê với Blogspot, kinh nghiệm 5 năm thiết kế ra hàng trăm mẫu Template blogpsot như" Bán hàng, bất động sản, landing page, tin tức...

Share this article