Sắp hết thời "mưa giải thưởng" cho ngân hàng, doanh nghiệp, doanh nhân

Sắp hết thời "mưa giải thưởng" cho ngân hàng, doanh nghiệp, doanh nhân
Theo dự thảo, mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 2 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Trong 1 năm, một doanh nghiệp, doanh nhân chỉ tham dự một danh hiệu hoặc giải thưởng (ảnh minh họa).

Dự kiến thời gian tổ chức danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc là 3 năm một lần; thời gian tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 2 năm một lần.

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ cho biết, hiện có 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc và 33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức, góp phần khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện tham gia các phong trào thi đua do trung ương và địa phương phát động. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thời gian qua cũng có nhiều bất cập, hạn chế như: 
- Một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội tổ chức giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động, không có thẩm quyền nhưng vẫn đứng lên tổ chức giải thưởng hoặc tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dưới hình thức bình chọn, lập bảng xếp hạng, giao lưu nghệ thuật để tránh việc xin phép cơ quan có thẩm quyền…
- Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn đóng tiền để được tặng giải thưởng, gây hiểu lầm về chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động nhằm lừa dối người tiêu dùng để thu lợi bất chính…
Xuất phát từ thực tiễn việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua, Bộ Nội vụ cho rằng việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là cần thiết, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này trên thực tiễn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
Theo dự thảo, mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Trong một năm, một doanh nghiệp, doanh nhân chỉ tham dự một danh hiệu hoặc giải thưởng.
Thời gian tổ chức danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc là 3 năm một lần; thời gian tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 2 năm một lần.
Dự thảo cũng nêu rõ điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp. Doanh nhân, doanh nghiệp tham gia việc xét tặng danh hiệu, giải thưởng phải thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp giấy phép đầu tư, như sau:
-Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp.
-Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước.
-Doanh nghiệp, doanh nhân có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc điều hành, quản lý doanh nghiệp từ 5 năm trở lên khi tham gia xét giải thưởng cấp toàn quốc và 3 năm trở lên khi tham gia xét giải thưởng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
-Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật…
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với đề nghị này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Sắp hết thời "mưa giải thưởng" cho ngân hàng, doanh nghiệp, doanh nhân Reviewed by Lazata on June 06, 2018 Rating: 5
All Rights Reserved by Hoangtuananh.vn © 2017 - 2018
Powered By Blogger, Designed by FBBANK.VN | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.