Tất cả các link support hữu ích đối với Facebook 2018 mới nhất


💪 HAY THÌ SHARE - Để nguồn FBbank.Vn nhé
- Chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
- Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499
- Đổi tên người dùng (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
- Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018
- Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
- Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
- Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
- Vấn đề đăng nhập: 
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
- Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
- Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
- Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
- Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
- Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
- Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146
- Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090
- Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
- Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161
- Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
- Tài khoản bị khoá: 
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
- TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
- Hoạt động bất thường: 
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
- Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
- Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463
-Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources
- Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557
- Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business
- Hỗ trợ nhà quảng cáo
www.facebook.com/business/resources
- Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community
-Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help
- Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/
Tất cả các link support hữu ích đối với Facebook 2018 mới nhất Reviewed by Lazata on November 25, 2018 Rating: 5
All Rights Reserved by Hoangtuananh.vn © 2017 - 2018
Powered By Blogger, Designed by FBBANK.VN | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.