MỞ KHÓA FAQ FACEBOOK 2016

Điều kiện bạn phải cần 1 Chứng minh nhân dân chuẩn (Tự chụp hay làm PTS đều được - miễn là trùng với thông tin tài khoản Facebook) ...

Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip sang UK (Vương quốc Anh)
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa

>> Link 1 - https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Dòng Additional info : thì thêm cái này
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

>> Link 2 - https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

>> Link 3 - https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau

Hello Facebook Team : This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: Email của bạn
Full name: Tên tài khoản của bạn
Birthday: Ngày sinh của bạn
My ID in passport: Dùng ID passport nếu có, hoặc dùng ID Chứng minh nhân dân
URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Đính kèm thêm hình ảnh CMND hoặc passport nữa nhé !
Nếu không có PM làm cmnd thì liên hệ mình nhé.