Thủ thuật mở khóa account tài khoản Facebook 2016

Các link hỗ trợ mở khóa tài khoản facebook

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890 Báo cáo sự cố đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279 Xác nhận ID
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 Kháng nghị tài khoản bị vô hiệu hóa - Yêu cầu giấy tờ tùy thân (FAQ Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa (FAQ)
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 Disabled - Ineligible (FAQ)(Báo cáo vấn đề đăng nhập)
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 Xác minh tên của bạn (Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 (Tên giả 13t) ....
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 (Đổi ngày sinh) ....
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593 (Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621 (Đổi Tên)
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098 Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855 Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Thay tên chuẩn, đổi tên : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
unlock App https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339/?ref=cr

HƯỚNG DẪN MỞ KHÓA CHUNG TÀI KHOẢN FACEBOOK 20161, Fake IP Vương quốc anh và thay đổi ngôn ngữ sang UK

Bước 1: vào link hỗ trợ ở trên ( tài khoản bị khóa gì thì vào link đó )
Bước 2: Đợi 5-10'. nhấn f5 ( reload ) lại cache trình duyệt và điền với câu sau.
Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account. My account was created in 2012 with the following information
Email:
Full name:
Birthday:
My age:
My ID in passport:
My number phone on facebook: ( nếu có )
URL : ( nếu có)
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
Hoặc
This is of my identity card issued by the government, so please check it again and unlock my account soon. Thank facebook team.
Bước 3: Đợi email facebook . đéo về thì vào link case. rep lại với cmnd khác.

2, Fake IP + ngôn ngữ UK (Vương Quốc Anh), có thể là Đức Hoặc US (Mỹ)

Có 2 loại unlock:

+ CMND chuẩn (1 ảnh có CMND + 1 giấy tờ khác)
- Gửi đơn như trên
- Trả lời như sau( nếu nó bắt trả lời): 
Hi facebook. This is of my identity card issued by the government, so please check it again and unlock my account soon. Thank facebook team.
- Đính kèm cmnd( chuẩn info nhé)

+ CMND không chuẩn:
- Gửi đơn như trên
- Trả lời như sau( nếu nó bắt trả lời): 
Hello Support Facebook !

I need you unlocked my facebook because my account does not violate the terms and unadulterated anyone. I never violated the terms of use since before joining the facebook, I have read carefully the terms. This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account.

Email:
Full name:
Birthday: December 5, 1995
My age: 17 year old
My ID in passport:
My number phone on facebook: nếu có
URL : nếu nhớ
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.
- Nếu facebook trả lời lại: có 1 ai đó cũng đưa thông tin trùng với tài khoản này, thì trả lời lại nhưng CMND khác. phải có 2 thẻ trên 1 ảnh(Chứng minh nhân dân + bằng lái xe)
- Ngồi đợi facebook trả lời lại

HƯỚNG DẪN TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ UNLOCK MỞ KHÓA TÀI KHOẢN FACEBOOK 2016

1, Hướng dẫn unlock mở facebook 13 tuổi + Tên giả có mail nhưng mất mật khẩu của mail .....

Bước 1: Vào fake hola.org
Bước 2: Vào lại trang facebook.com rồi fake ip qua VƯƠNG QUỐC ANH >> vào nick bị khóa do 13 tuổi hoặc tên giả ....
Bước 3: Vào 
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Vào link trên điền đẩy đủ thông tin như trong nick rồi đính kèm CMND đàng hoàng rồi gửi lên ....
Bước 4: Ra bảng bổ trợ chờ 3 đến 5 phút rồi f5 lại nó sẽ về 1 mail, đọc cho kỹ nó nói gì rồi trả lời lại mail, ví dụ trả lời mẫu sau:
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
Đính Kèm CMND rồi gửi 
Bước 5: Giữ lại link hỗ trợ rồi đợi 3 tiếng sau fake IP UK (Anh quốc) vào lại link hỗ trợ coi thử có mail về chưa ... nếu chưa về thì tiếp tục đợi 6 tiếng nữa cũng fake IP UK rồi coppy link hỗ trợ vào enter coi mail đến 24h  ... nếu không về là CMND không được chấp nhận .....

2, hướng dẫn unlock mở khóa facebook 13 tuổi bị xác minh danh tính

Bước 1: Vào link 
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Thông tin bổ sung. : 
Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp
Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản và gửi thông tin theo yêu cầu
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách trả lời mail: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>

3, Hướng dẫn unlock mở khóa FAQ---------------

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

<Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp>

I think this is a mistake . I can confirm your account through which government-issued id card.

Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách trả lời mail: < trả lời đầy đủ mail của facebook trả về >

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
First Name: Thùy Linh
Last Name: Lê Thị
Full name: Lê Thị Tuệ Linh
Date of birth : 26/09/2000
Email account: lynhkute2609@gmail.com
Thanks facebook team.

<ĐÍNH KÈM CMND>

4, -Hướng dẫn unlock mở khóa tên giả-----------------

LINK hỗ trợ: 
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách trả lời mail: < trả lời đầy đủ mail của facebook trả về >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>

5, Hướng dẫn unlock mở khóa check point những tài khoản facebook bị bắt xác minh-----

LINK hỗ trợ: 
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?
<Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp>
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài k

----------------------------------------Hướng dẫn unlock mở khóa tài khoản bị dính FAQ APP----------------------------------------------

Unlock FAQ APP không khó như mấy vạn vghĩ đâu 
Nói chung là Spam gửi mail thì tài khoản sẽ về ^^ ... Mình đã unlock được tên (Tí Quậy Cô Đơn) ... còn tên tầm bậy thì hên xui
.............................................................................
Điều kiện bạn phải cần 1 CMND chuẩn ...
Bước 1 : Fake ip hola.org Rồi vào facebook ---> fake ip ( VƯƠNG QUỐC ANH )
Bước 2 : Vào tài khoản facebook bị dính FAQ APP
Dùng 3 link suport này :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Dòng Additional info : thì thêm cái này
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

... Cách trả lời mail ...

Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email:
Full name:
Birthday:
My ID in passport: 030637677
URL : facebook.com/
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Bạn gửi CMND lên facebook.. Và facebook sẽ trả lời mail của bạn trong vòng 2 ngày ... Nhớ kĩ cái này  (1 lần login mail hoặc facebook bạn nhớ rằng hãy fake ip VƯƠNG QUỐC ANH rồi mới vào nhé) .... Nếu bạn KHÔNG FAKE bạn sẽ bị lộ ra IP Việt > :)))) ...
- Thường FAQ APP nó sẽ ghi như vậy:
Rất tiếc, chúng tôi sẽ không kích hoạt lại tài khoản cửa bạn vì bất kỳ lý do nào.
- Thế thì mấy bạn cứ liên tục spam gửi mail ... Càng spam thì càng tốt .... Tài khoản của bạn sẽ về với thư như sau

----------------------------
Hi Hoàng,

Your account has been reactivated, and you should be able to access it now. We're sorry for the inconvenience.

For additional questions, please visit the Help Center:

https://www.facebook.com/help

View updates from your support dashboard: https://fb.me/.........

Thanks,

Harold
Community Operations
Facebook