Những con số thú vị về quảng cáo Facebook

Bạn là người làm quảng cáo trên Facebook, bạn cũng nên quan tâm đến tình hình chung trên thế giới đang diễn ra như thế nào chứ nhỉ. Bài viết này sẽ liệt kê vài con số thú vị về hoạt động quảng cáo trên Facebook.
Những con số thú vị về quảng cáo Facebook 
 • Có khoảng 2,5 triệu nhà quảng cáo đang hoạt động trên Facebook
 • 78% lợi nhuận quảng cáo của Facebook đến từ Mobile (Tham khảo)
 • Phần trăm ngân sách quảng cáo mà các nhà quảng cáo dành riêng cho di động là 57%
 • Tỷ lệ nhấp quảng cáo trung bình là 0.9 %
 • Chi phí trung bình cho mỗi click quảng cáo là $0.64
 • Chi phí trung bình cho 1K lượt hiển thị quảng cáo là $5.99
 • Tỷ lệ nhấp quảng cáo cài đặt app là 0.6%
 • Có 75% thương hiệu có hoạt động quảng bá thông qua Facebook post
 • Có 1 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ có thực hiện quảng cáo trên Facebook (2013)
 • Có 92% những người làm Social Marketing sử dụng quảng cáo Facebook
 • Facebook chiếm 7.75% thị phần của thị trường quảng cáo kỹ thuật số (toàn cầu)
 • Facebook chiếm 18.4% thị phần của thị trường quảng cáo kỹ thuật số trên di động (toàn cầu)
 • Nút kêu gọi hành động tốt nhất là "Learn more"
 • Nút kêu gọi hành động phổ biến nhất là "Shop now"
Trên đó là một vài số liệu để chúng ta có thể tham khảo. Từ đó đưa ra nhận định về tình hình quảng cáo tại Việt Nam đang như thế nào với các số liệu trung bình trên thế giới. Have fun!

Nguồn: expandedramblings

Post a Comment

Previous Post Next Post