Showing posts from 2018

Facebook sắp cho phép "boa" tiền khi người dùng livestream?

Đây là thử nghiệm mới của Facebook cho phép người dùng có thể “boa” tiền cho những streamer mình yêu thích. Thử nghiệm mới này được thực hiện vào thứ 6 vừa rồi, và Facebook nói rằng: "Để hoàn thiện tính năng này, chúng tôi sẽ phải cần đến rất n…

Admin
Load More
That is All