logo logo

The next-generation blog, news, and magazine theme for you to start sharing your stories today!

The Blogzine

Save on Premium Membership

Get the insights report trusted by experts around the globe. Become a Member Today!

View pricing plans

New York, USA (HQ)

750 Sing Sing Rd, Horseheads, NY, 14845

Call: 469-537-2410 (Toll-free)

hello@blogzine.com
Tips

Kích thước hình ảnh chuẩn trên Facebook

Bạn đang tìm kiếm kích thước hình ảnh chuẩn của Fanpage Facebook Cover, hoặc ảnh quảng cáo hiển thị đẹp, ảnh cover của group, ảnh post bài trên newsfeed,... Nói chung là các loại ảnh hiển thị trên Fa…

avatar
Giaodien.blog

Nhà thiết kế Web


  • 26/06/2015
  • Views
Bạn đang tìm kiếm kích thước hình ảnh chuẩn của Fanpage Facebook Cover, hoặc ảnh quảng cáo hiển thị đẹp, ảnh cover của group, ảnh post bài trên newsfeed,... Nói chung là các loại ảnh hiển thị trên Facebook.
Facebook có chức năng tự co lại ảnh, tuy nhiên nếu biết kích thước chuẩn thì sản phẩm bạn làm sẽ đẹp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Bài viết này mình sẽ liệt kê ra các kích thước chuẩn nhất khi bạn làm các loại ảnh trên Facebook
Kích thước ảnh Facebook Fanpage, Group Cover. Các kích thước chuẩn và hiển thị đẹp cho quảng cáo.
Kích thước hình ảnh chuẩn trên Facebook

Kích thước hình ảnh chuẩn Fanpage cover, Group Cover,... trên Facebook

Đây là những kích thước cơ bản khi bạn thiết lập một trang, nhóm, sự kiện nào nó trên facebook

  • Kích thước ảnh cover chuẩn của Profile và Fanpage (851x315)
  • Kích thước ảnh đại diện chuẩn của Profile và Fanpage upload (180x180)
  • Kích thước ảnh cover chuẩn của Group (801 x 250)
  • Kích thước ảnh Tab ứng dụng (111 x 74)
  • Kích thước ảnh Event (784 × 295)

Kích thước đẹp để làm quảng cáo, post bài trên Facebook

Ngoài những kích thước được gọi là chuẩn ra thì còn có những kích thước ảnh mà chúng ta nên cân nhắc khi thiết kế. Điều này giúp cho cách hiển thị được tối ưu và đẹp nhất

  • Kích thước ảnh nhỏ nhất khi share link từ website (600 x 315)
  • Kích thước ảnh nhỏ nhất khi post ảnh (504 x 504)
Các bạn xem thêm bài infographic này để xem các kích thước chuẩn khác mà JonLoomer đã thống kê nhé
Kích thước ảnh quảng cáo chuẩn trên Facebook

Related post


avatar

Giaodien.blog

Nhà thiết kế Web
View Articles

Tôi là admin trang Giaodien.blog là một người có đam mê với Blogspot, kinh nghiệm 5 năm thiết kế ra hàng trăm mẫu Template blogpsot như" Bán hàng, bất động sản, landing page, tin tức...

Share this article