Cách gỡ bỏ block domain trên Facebook

Website của bạn bị spam nhiều trên Facebook dẫn đến việc Facebook block domain. Mỗi lần bạn post link lên Facebook là lại phải nhập capcha, thậm chí Facebook còn đưa ra cảnh báo về truy cập liên kết khiến cho bạn mất khá nhiều Traffic vào web. Mình cũng gặp trường hợp này cho nên hôm nay làm bài hướng dẫn chung để tháo bỏ tình trạng link website của mình bị block. Hi vọng các bạn bỏ tình trạng spam đi nhé.


Bước 1: Các bạn post link lên trang cá nhân hoặc Fanpage của bạn

Bước 2: Facebook sẽ hiện lên một pop-up bắt bạn phải nhập capcha, ở đây thì bạn chú ý bên dưới của pop-up này có một dòng chữ là "Nếu bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy nội dung này do lỗi, vui lòng hãy cho chúng tôi biết."
Bạn hãy tiếp tục click vào hãy cho chúng tôi biết
Cách gỡ bỏ block domain trên Facebook
Bước 3: Sẽ có một tab mới bật ra, bạn báo cáo cho Facebook răng website này an toàn và không có vấn đề gì bất ổn cả. Bạn có thể điền các nội dung đại loại như
  • I think this website is safe for browsing
  • The website is safe
  • I've been to the website. It is clearly is safe
  • ...
Nội dung không quá quan trọng, chỉ cần mang đại ý là web này an toàn, như vậy là được.
Báo cáo website an toàn
Bước 4: Bạn quay lại hoàn thành nốt capcha và share link như bình thường. Tiếp tục bấm vào link. Lúc này Facebook vẫn đưa ra cảnh báo truy cập liên kết. Bạn hãy bấm Truy cập liên kết hoặc Đây không phải spam
Gỡ block link trên Facebook
Bước 5: Bạn nhờ bạn bè làm tương tự như vậy, mục đích là để báo với Facebook rằng website của mình là an toàn. Khi đủ lượng báo cáo thì có thể Facebook sẽ tháo bỏ cảnh báo cho website.

Thực hiện theo cách này không hẳn 100% là sẽ tháo bỏ block domain thành công, tuy nhiên rất nhiều người làm theo cách này và đã ok. Bạn cũng nên thử xem thế nào. Mình cũng đang thử, hi vọng là website của mình sẽ được tha :v
Update: Bạn cũng có thể sử dụng link sau để báo lên cho Facebook xem
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Trình bày cho Facebook rằng link web của bạn an toàn

Post a Comment

Previous Post Next Post