Kích thước hình ảnh chuẩn trên Facebook

Bạn đang tìm kiếm kích thước hình ảnh chuẩn của Fanpage Facebook Cover, hoặc ảnh quảng cáo hiển thị đẹp, ảnh cover của group, ảnh post bài trên newsfeed,... Nói chung là các loại ảnh hiển thị trên Facebook.
Facebook có chức năng tự co lại ảnh, tuy nhiên nếu biết kích thước chuẩn thì sản phẩm bạn làm sẽ đẹp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Bài viết này mình sẽ liệt kê ra các kích thước chuẩn nhất khi bạn làm các loại ảnh trên Facebook
Kích thước ảnh Facebook Fanpage, Group Cover. Các kích thước chuẩn và hiển thị đẹp cho quảng cáo.
Kích thước hình ảnh chuẩn trên Facebook

Kích thước hình ảnh chuẩn Fanpage cover, Group Cover,... trên Facebook

Đây là những kích thước cơ bản khi bạn thiết lập một trang, nhóm, sự kiện nào nó trên facebook

  • Kích thước ảnh cover chuẩn của Profile và Fanpage (851x315)
  • Kích thước ảnh đại diện chuẩn của Profile và Fanpage upload (180x180)
  • Kích thước ảnh cover chuẩn của Group (801 x 250)
  • Kích thước ảnh Tab ứng dụng (111 x 74)
  • Kích thước ảnh Event (784 × 295)

Kích thước đẹp để làm quảng cáo, post bài trên Facebook

Ngoài những kích thước được gọi là chuẩn ra thì còn có những kích thước ảnh mà chúng ta nên cân nhắc khi thiết kế. Điều này giúp cho cách hiển thị được tối ưu và đẹp nhất

  • Kích thước ảnh nhỏ nhất khi share link từ website (600 x 315)
  • Kích thước ảnh nhỏ nhất khi post ảnh (504 x 504)
Các bạn xem thêm bài infographic này để xem các kích thước chuẩn khác mà JonLoomer đã thống kê nhé
Kích thước ảnh quảng cáo chuẩn trên Facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post