Hướng dẫn cách sử dụng miễn phí ChatGPT-4.0

 Với ứng dụng Sider, bạn có thể biết cách sử dụng ChatGPT 4 Turbo và Gemini Pro miễn phí ngay trên máy tính mà không cần bỏ ra chi phí hàng tháng.

OpenAI đã chính thức giới thiệu GPT-4 Turbo với nhiều tính năng được cải tiến từ GPT-4 trước đó. GPT-4 Turbo có hai phiên bản khác nhau, gồm một phiên bản chuyên phân tích văn bản và một phiên bản có thể hiểu ngữ cảnh của văn bản kèm hình ảnh.

Lợi ích của việc sử dụng ChatGPT-4 Turbo

Giống như các mô hình ngôn ngữ khác, GPT-4 Turbo về cơ bản là một công cụ thống kê và dự đoán từ. GPT-4 Turbo đã học được khả năng các từ nào sẽ xuất hiện dựa trên mẫu có sẵn, bao gồm cả ngữ cảnh và ngữ nghĩa. Ví dụ, ở đoạn kết thư thường là "mong nhận được phản hồi" thì sẽ được thay bằng "sớm nhận được câu trả lời".

GPT-4 được đào tạo dựa trên dữ liệu từ trước cho đến tháng 9/2021, trong khi đó GPT-4 Turbo là đến tháng 4/2023. Do đó, với các câu trả lời cho sự kiện mới hoặc thông tin gần đây sẽ chính xác hơn. GPT-4 Turbo cũng cung cấp cửa sổ ngữ cảnh với 128.000 mã thông báo, gấp bốn lần so với GPT-4 và là cửa sổ ngữ cảnh lớn nhất hiện tại.

GPT-4 Turbo cũng hỗ trợ JSON mode, đảm bảo mô hình phản hồi hợp lệ bằng JSON với định dạng tệp tiêu chuẩn mở và định dạng trao đổi dữ liệu. OpenAI cho biết điều đó rất hữu ích trong các ứng dụng web dùng để truyền dữ liệu từ máy chủ đến máy khách. 

Các tham số mới sẽ cho phép các nhà nhà phát triển làm cho mô hình trả về kết quả nhất quán trong nhiều thời gian hơn. OpenAI tiết lộ, GPT-4 Turbo hoạt động tốt hơn các chatbot trước đây trong các yêu cầu tuân thủ các yêu cầu về phản hồi, chẳng hạn như "luôn trả lời bằng XML". GPT-4 Turbo cũng có nhiều khả năng trả về các tham số chức năng phù hợp hơn.

Cách sử dụng ChatGPT 4 Turbo

Bước 1: Để sử dụng miễn phí ChatGPT 4 Turbo và Gemini miễn phí trên máy tính, bạn cần tải về một công cụ có tên là Sider. Đây là một tiện ích mở rộng có trên Microsoft Edge, bạn có thể tìm kiếm thủ công trên Google.

Bước 2: Sau khi tải hoàn tất, ở góc dưới bên phải màn hình sẽ có biểu tượng của Sider, bạn chọn vào đó để tiếp tục sử dụng > Bạn đăng nhập vào Sider bằng tài khoản Google hoặc tài khoản Apple để tiếp tục sử dụng.

Bước 3: Bạn có thể tìm kiếm thông tin, trường hợp muốn đổi công cụ AI phù hợp, bạn chọn vào biểu tượng AI đang dùng và chọn vào công cụ bạn muốn là được nhé. 

ChatGPT-4 Turbo là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích, đặc biệt khi bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Với chỉ 2 bước cực đơn giản trên đây hy vọng bạn sẽ áp dụng cách sử dụng ChatGPT 4 Turbo miễn phí ngay trên máy tính để hỗ trợ cho công việc hoặc đơn giản là nhu cầu tìm kiếm một thông tin nào đó.


Post a Comment

Previous Post Next Post